3. Indstil REPLAY TIME til 1 SET.
4. TIME LIMIT IKKE stå på NO LIMIT.

ARCADE MODE CHARACTER
SELECT
OPTIONS REPLAY