Akira
Yuki
Pai
Chan
Lau
Chan
Wolf
Hawkfield
Jeffry
McWild
Kage
Maru
Sarah
Bryant
Jacky
Bryant
Shun
Di
Lion
Rafale
Dural

Rafale Qi Xing Tang Lang Quan

Gå til Biografien
OP = piletast op
NED = piletast ned
FREM = piletast hen imod modstander
TILBAGE = piletast væk fra modstander
OPFREM = opfremtasten eller tasterne op og frem trykket samtidig
NEDFREM = nedfremtasten eller tasterne ned og frem trykket samtidig
OPTILBAGE = optilbagetasten eller tasterne op og tilbage trykket samtidig
NEDTILBAGE = nedtilbagetasten eller tasterne ned og tilbage trykket samtidig
P = Punch
K = Kick
G = Guard
P+G = Punch+Dodge tasten
P+K = Punch+Kick tasten
P+K+G = Punch+Kick+Guard tasten
K+G = Kick+Guard tasten
Hånd
Slag P -
Note: Disse lister over kampformerne er alene et udtryk for min egen kunnen med figurerne og er ikke ment som udtømmende beskrivelser af figurernes muligheder. På den anden side ved jeg også at disse former virker og at de virkelig er mulige at udføre.