Sophie Anderson - Shepherd Piper
Sophie Anderson - Shepherd Piperv1 Halleluja.
Lovpris Gud i hans helligdom, lovpris ham i hans mægtige himmelhvælving!
v2 Lovpris ham for hans vælde, lovpris ham for hans storhed!
v3 Lovpris ham med hornets klang, lovpris ham med harpe og citer,
v4 lovpris ham med pauker og dans, lovpris ham med strengespil og fløjter,
v5 lovpris ham med klingende cymbler, lovpris ham med rungende cymbler!
v6 Alt, hvad der ånder, skal lovprise Herren.
Halleluja.

Det Gamle Testamente - Salmernes Bog nr. 150v11 Sandelig siger jeg jer: Blandt kvindefødte er der ikke fremstået nogen større end Johannes Døber. Men den mindste i Himmeriget er større end han.
v12 Fra Johannes Døbers dage indtil nu er Himmeriget blevet stormet, og de fremstormende river det til sig.
v13 For alle profeterne og loven har indtil Johannes været forudsigelser.
v14 Og om I vil tage imod det: Han er Elias, som skulle komme.
v15 Den, der har ører, skal høre!
v16 Men hvad skal jeg sammenligne denne slægt med? Den ligner børn, der sidder på torvet og råber til de andre:
v17 Vi spillede på fløjte for jer, og I dansede ikke; vi sang klagesange, og I sørgede ikke.
v18 For Johannes kom, han hverken spiste eller drak, og folk siger: Han er besat.
v19 Og Menneskesønnen kom, han både spiser og drikker, og folk siger: Se den frådser og dranker, ven med toldere og syndere!« Dog, visdommen har fået ret ved sine gerninger.

-Evangeliet ifølge Mattæus 11, 11-19v21 Så løftede en mægtig engel en sten som en stor møllesten og kastede den i havet og sagde: Sådan skal den store by Babylon styrtes hovedkulds ned og ikke findes mere.
v22 Lyden af harpespillere og sangere og af fløjtespillere og blæsere skal ikke høres i dig mere, ingen håndværker af nogen slags skal findes i dig mere, kværnens lyd ikke høres i dig mere,
v23 lampens lys ikke skinne i dig mere, og brudgoms og bruds stemme ikke høres i dig mere. For dine købmænd var jordens stormænd, af din trolddom blev alle folkeslag forført.
v24 I byen var der blod af profeter og hellige og af alle, som er blevet myrdet på jorden.

-Johannes Åbenbaring 18, 21-24Och knyttets nya skor var väldigt trånga
och kappsäcken var tung och solen sken.
När kvällen kom och skuggorna blev långa
fanns inte mycket kvar av knyttets ben,
han satte på kappsäcken och sa:
den är nog ändå rysligt bra att ha.
Då flög en vind från havet in
med lockande musik
en mumrik spelar på sin flöjt
i sömnig sommarvik
nån kappsäck har han aldrig haft
och aldrig trånga skor
han vandrar på den gröna äng
där inga sorger bor
Men vem ska trösta knyttet
och förklara att en sång
är bättre än en kappsäck
ifall vägen är för lång?

-Tove Jansson "Vem Ska Trösta Knyttet?"Fløjtespiller

Lette fine fløjtespiller
tonerne de danse.

Fingrene slår fugletriller.
Fløjsskumrings dansebiller
vender sig og standse.

-Per Grunnet "Himmeltræ"Foraarspløjning.

Tætved pløjer en Bonde sin Jord,
raaber sit Hyp monotont og kort,
Kragerne hopper i Plovens Spor
og svinger sig over hans Hoved bort.

Saadan en sivende, regngraa Dag
er som det hidsige Aandedrag,
Landsbytøsens halvmodne Bryst
sukker i sextensaars Kysselyst.

Solen føles usynlig blid,
det er Pilefløjternes Tid:
bag ved hvert Gærde paa en Sten
sidder en Dreng og skærer sig én.

Her kan jeg sprede mit dumpe Sind,
grublende, ikke træt, men tyst,
Stilheden kvidrer lun og lind,
Luften vider sig graavejrs-lyst.

Led ved en Kamp i et døvet Land,
hvor ej spørges om Tanker, Ord,
gad jeg blive en Ting — et „man“,
der krøb paa den fugtige, varme Jord —

Kaste Aands-Maskeraden væk!
Som Mosens sorgløse, brune Frø
gispe i grønne Skræpper sit Kvæk,
spise og drikke, formeres og dø ...

Binde ved Maj sin Pige en Krans,
slaa et Læs Grønt til sin røde Ko,
faa sig om Aftnen en landlig Dans
paa stampet Lergulv i Gaardens Lo.

-Sophus Claussen "Pilefløjter"Erste Dame:
O Prinz, nimm dies Geschenk von mir!
Dies sendet uns're Fürstin dir.
Die Zauberflöte wird dich schützen,
Im größten Unglück unterstützen.

Drei Damen:
Hiermit kannst du allmächtig handeln,
Der Menschen Leidenschaft verwandeln:
Der Traurige wird freudig sein,
Den Hagestolz nimmt Liebe ein.

Alle:
O so eine Flöte ist mehr
Als Gold und Kronen wert,
Denn durch sie wird Menschenglück
Und Zufriedenheit vermehrt.

-Texte: Emanuel Schikaneder, Carl Ludwig Giesecke und Musik: Wolfgang Amadeus Mozart "Die Zauberflöte"Pamina:
Tamino mein! O welch ein Glück!

Tamino:
Pamina mein! O welch ein Glück!
Hier sind die Schreckenspforten,
Die Not und Tod mir dräu'n.

Pamina:
Ich werde aller Orten
An deiner Seite sein;
Ich selbsten führe dich,
Die Liebe leitet mich!
Sie mag den Weg mit Rosen streun,
Weil Rosen stets bei Dornen sein.
Spiel du die Zauberflöte an;
Sie schütze uns auf uns'rer Bahn.
Es schnitt in einer Zauberstunde
Mein Vater sie aus tiefstem Grunde
Der tausendjähr'gen Eiche aus,
Bei Blitz und Donner, Sturm und Braus.
Nun komm und spiel' die Flöte an,
Sie leite uns auf grauser Bahn.

Alle:
Wir wandeln durch des Tones Macht
Froh durch des Todes düstre Nacht.

Pamina, Tamino:
Wir wandelten durch Feuersgluten,
Bekämpften mutig die Gefahr.
Dein Ton sei Schutz in Wasserfluten,
So wie er es im Feuer war.

-Texte: Emanuel Schikaneder, Carl Ludwig Giesecke und Musik: Wolfgang Amadeus Mozart "Die Zauberflöte"Hun er sød,
Hun er blød,
Hun er smal om sit Liv;
Hun er bøielig
Og føielig
Og rank som et Siv
Hendes Kind
Er saa lind,
Og som Rosens saa varm;
Hun er nysselig
Og kysselig
Paa Mund, Haand og Arm.

Ak, hvor net,
Og hvor let
Som et svævende Fnug,
Kan hun neie sig
Og dreie sig
Paa Foden saa smuk.
Hvor hun stod
Paa sin Fod,
Hvor hun gik og hun sprang,
Var hun nydelig
Og frydelig
Som Fløiternes Klang.

Og saa kjæk
Som en Bæk
Mellem Blomsternes Flok,
Glimter Øiets Blink
Fornøiet, flink
Bag nødbrune Lok.
Hendes Røst
Er min Trøst
Midt i Sorgernes Nat; —
Al den Herlighed
Og Kjærlighed
Er min søde Skat!

- Christian Winther "Min Skat"

BlokfløjtenHistorie.
Blokfløjten er et næsten tusind år gammelt instrument. I kirkekunsten er den første gang afbilledet i 1000 tallet, imens det tidligst bevarede eksemplar er fra 1200 tallet. Blokfløjtens popularitet voksede stødt gennem hele middelalderen. I løbet af 1400 tallets Renæssance blev blokfløjten videreudviklet. Man brugte da hovedsageligt blokfløjten i forbindelse med andre instrumenter, samt instrumentkor og sjældnere som soloinstrument. Blokfløjtens fortsatte popularitet førte i 1600 tallet til, at den på ny blev videreudviklet. Man ønskede nu, at blokfløjten skulle kunne optræde som soloinstrument. Dette krævede, at blokfløjten fik mulighed for at tage flere toner end Middelalder og Renæssanceblokfløjterne havde været istand til. Man begyndte nu at lave blokfløjten i tre dele (Hoved, Krop og Fod) i stedet for de to dele (Hoved og Krop), som Middelalderens og Renæssancens blokfløjter havde bestået af. Årsagen til at man delte blokfløjten i tre dele var, at når fløjten bestod af flere mindre dele var det nemmere, at foretage mere nøjagtigt borearbejde ved boring af fløjtens huller.

Blokfløjten vedblev at være et populært instrument indtil omkring midten af 1700 tallet. I løbet af 1800 tallet blev blokfløjten i orkestersammenhæng imidlertid langsomt overskygget af tværfløjten. En udvikling, som til en vis grad fortsatte i 1900 og begyndelsen af 2000 tallet. Der er dog heldigvis mange undtagelser fra denne udvikling. Heriblandt den danske blokfløjtevirtuos Michala Petri, hvis indspilninger og koncerter jeg på det varmeste kan anbefale. Særligt vil jeg gerne anbefale hendes album "Greensleeves, Works for Recorder" fra 1988.


Grebstabeller.
Der findes to grebstabeller i forbindelse med blokfløjten: Den Tyske Grebstabel og Den Barokke Grebstabel. De to grebstabeller er meget ens. De afviger dog stærkt fra hinanden i F-grebet, som er vidt forskelligt i de to grebstabeller.


Greb og Tone.
Alle blokfløjter bruger de samme to grebstabeller, nemlig Den Tyske Grebstabel og Den Barokke Grebstabel. Men selv om alle typer blokfløjter betjener sig af de samme to grebstabeller, så er det ikke de samme toner, der spilles på forskellige typer fløjte, selv om man bruger de samme greb. Der findes nemlig to slags blokfløjter: C-Blokfløjter og F-Blokfløjter. De kaldes C og F-Blokfløjter fordi de henholdvis er orienteret imod en C-skala og en F-skala. C-Blokfløjten er orienteret imod en C-skala (dvs. CBAGFEDC), imens F-Blokfløjten er orienteret imod en F-skala (dvs. FEDCBAGF). Det betyder, at den dybeste tone, som en C-Blokfløjte kan tage er C og den dybeste tone, som en F-Blokfløjte kan tage er F. Hvis man altså står med en C-Blokfløjte og dækker hullet bag på fløjten, samt alle hullerne foran på fløjten, så spiller man tonen C. Hvis man derimod står med en F-Blokfløjte og dækker hullet bag på fløjten, samt alle hullerne foran på fløjten, så spiller man tonen F. Vi tager for en sikkerheds skyld endnu et eksempel: Hvis man står med en C-Blokfløjte og dækker hullet bag på fløjten, samt de tre øverste huller foran på fløjten, så spiller man tonen G. Hvis man derimod står med en F-Blokfløjte og dækker hullet bag på fløjten, samt de tre øverste huller foran på fløjten, så spiller man tonen C. Lad os se på hvilke fløjter, som er henholdsvis C og F blokfløjter.

Sopranino blokfløjte

= F Blokfløjte

Soprano blokfløjte

= C Blokfløjte

Alto blokfløjte

= F Blokfløjte

Tenor blokfløjte

= C Blokfløjte

Bass blokfløjte

= F Blokfløjte


The Hampshire Recorder Sinfonia har lavet to meget fine og brugbare JavaScriptsider, som viser hvilken tone man spiller ved hjælp af hvilke greb på henholdsvis en C Blokfløjte og en F Blokfløjte. Der skal dog falde en enkelt bemærkning, for at forhindre mulig forvirring: Den tone som spilles på en C Blokfløjte ved at dække hullet bag på fløjten, samt det øverste hul foran på fløjten kaldes på Hampshire Recorder Sinfonias side for B. I nogle lærebogssystemer eks. "Min Blokfløjtebog" af Jytte Kusk Holm kaldes denne tone for H. Det er imidlertid den samme tone der refereres til.


Valg af Blokfløjte.
Blokfløjter fåes i enten træ eller plastik. En plastikfløjte koster ikke mere end 100-200 kroner. Hvis man derfor aldrig har spillet blokfløjte før er det en god ide at begynde med en plastikfløjte. Hvis det så viser sig, at blokfløjtespil alligevel ikke var sagen så har man ikke sat så mange penge til. Desuden kræver en plastikblokfløjte et minimum af vedligeholdelse, hvilket tillige gør den til en god begynderfløjte for yngre fløjtespillere. På grund af sit sprøde materiale har plastikblokfløjten imidlertid meget svært ved at tage flere af de høje toner uden at plastikmaterialet "synger med". På trods af denne begrænsning bør man ikke afholde sig fra at begynde med eksempelvis en plastik sopranoblokfløjte. Hvis man fatter interesse for blokfløjten, så er det min erfaring, at denne interesse fint vækkes af en plastikfløjte. Selv efter at man har skiftet til en træblokfløjte er det rart at have en plastikblokfløjte, som bedre tåler at blive taget med på tur og som man ikke er helt så øm over, hvis den skulle lide overlast under medfarten.

Er man først begyndt at blive glad for at spille på blokfløjte og har gået og hygget sig med en plastikblokfløjte et halvt til et helt år, så bør man snart skifte til en træblokfløjte. Træblokfløjter fåes i flere prisklasser og kvaliteter. Man kunne således godt starte på en billigere træfløjte i stedet for på en plastikblokfløjte. Man skulle da blot tage højde for, at selv en billigere træblokfløjte som regl er dyrere end en plastikblokfløjte, samt at det krævede vedligeholdelsesniveau er højere. Man kunne også starte på en plastikblokfløjte, så skifte til en billigere træblokfløjte og først senere igen anskaffe en træblokfløjte af bedre kvalitet. Personligt synes jeg imidlertid, at dette ville være en dårlig ide. Hvis man efter et halvt til et helt år har fattet stadig interesse for blokfløjtespil, så bør man også efter min mening unde sig selv at anskaffe en træblokfløjte af bedre kvalitet. Er der imidlertid tale om yngre fløjtespillere kan der være en vis ide i at gå fra en plastikblokfløjte til en billigere træblokfløjte. Skulle lysten til blokfløjtespil forsvinde med alderen har man ikke givet så mange penge ud til et ellers dyrt instrument. Der er imidlertid et gammelt ord, som siger, at værktøjet er det halve arbejde. Dette gælder også for blokfløjter og man bør ikke trætte spilleglæden med unødigt dårligt udstyr. Med disse og lignende ting i tankerne må man afveje for og imod i den enkelte situation og derpå træffe sin beslutning. Vedligeholdelse af en træblokfløjte består for så vidt i det samme uanset om der er tale om en billigere eller en dyrere kvalitetsklasse. Således kan en billigere træblokfløjte fint bruges til at lære reglerne for vedligeholdelse på.

En træblokfløjte af bedre kvalitet er mange gange dyrere end en plastikblokfløjte. Man skal regne med at betale fra cirka 1000 kroner og op efter alt efter hvor hård en træsort man ønsker, at fløjten skal være lavet af. Træblokfløjter kan være lavet af træsorter så som Ahorntræ, Pæretræ, Maracaibo-buksbom, Palisandertræ, Ibentræ (Ibenholtz) og Oliventræ. En hårdere træsort giver blokfløjten et klarere lydbillede. Men hårdere træsorter er også sværere at arbejde i og de hårde træsorter vokser meget langsommere end blødere træsorter. Dette gør blokfløjter af disse hårdere træsorter forholdvis dyre, men dog slet ikke tilnærmelsesvis så dyre som metalblæseinstrumenter let bliver.
At skifte fra plastikblokfløjte til en træblokfløjte af bedre kvalitet er imidlertid som at skifte fra at køre 2CV til at køre Rolls-Royce. Ikke et ondt ord om 2CV'en, men der er nu engang en verden til forskel mellem den og Rolls-Roycen. Det samme er tilfældet mellem plastikblokfløjten og træblokfløjten af bedre kvalitet. Træblokfløjter af bedre kvalitet er meget mere stabile ved høje toner og alle toner lyder desuden langt smukkere og fyldigere.
Jeg spiller selv på en Moeck Rottenburgh Sopranoblokfløjte af Maracaibo-buksbom. En fløjte, som jeg kun kan anbefale. Jeg har aldrig prøvet at spille på fløjter af hårdere træsorter end Maracaibo-buksbom. Derfor kan jeg ikke sige hvor stor forskellen er mellem eksempelvis Maracaibo-buksbom og Ibentræ. Efter en koncert med Michala Petri så jeg imidlertid hendes blokfløjter på nært hold og de var så vidt jeg husker alle lavet af en sort træsort, som jeg gik ud fra var Ibentræ. Jeg antager, at hun, som den virtuos hun er, spiller på det bedste af det bedste.


Vedligeholdelse.
Hvis træblokfløjten er helt ny, bør man spille den til. Det vil sige, at man den første lille uges tid (alt efter hvor ofte man spiller) kun spiller i kortere tid på fløjten for så at lade den hvile. Dette for at vende fløjtetræet til den fugtighed netop din ånde har. Påvirkes en helt ny fløjte af alt for voldsom fugt inden for den første tid kan den blive slået skæv og i ekstreme tilfælde flække, selv om det hører til sjældenhederne.

I blokfløjternes verden findes der ikke Stratevariuser, som kan gå i arv fra virtuos til virtuos. Når du har spillet din træblokfløjte til, så passer den til dig og du bør ikke lade andre spille på den. Af hygiegniske årsager bør du heller ikke lade andre spille på din træblokfløjte. En træblokfløjte er som sagt følsom overfor fugt og kræver, at man opbevarer den tørt og, at man renser den for fugt hver gang man har brugt den. Dette gøres ved hjælp af en rensestok, som man bevikler med fnugfrit stof. En rensestok er en træ eller metalstok med et øje i den ene ende. Man trækker en lille del af stoffet igennem rensestokkens øje og begynder at drejer stokken, således, at stokken bevikles med stof. Derefter bruger man den stofbeviklede rensestok til at aftørre blokfløjten indvendigt.

NB: Det er meget vigtigt at man kun bruger stof, som IKKE FNUGGER og altså IKKE efterlader blokfløjten med et fnuglag på indersiden. Almindeligt skråbånd, som kan købes hos diverse stofforhandlere til cirka 20 kroner for 5 meter er helt fint. Man må IKKE bruge papir til at rense fløjten med indvendigt, i det papir fnugger, når det bliver vådt og efterlader belægninger på indersiden af fløjten. Fnugbelægninger på indersiden af blokfløjten ødelægger dens klang og kan vise sig særdeles svære at fjerne igen. Man bruger desuden lidt korkfedt til nu og da at besmøre de korkbånd, som gør, at fløjtens tre dele slutter tæt. Man besmører korkbåndene for at blokfløjtens tre dele let kan drejes og skubbes sammen eller fra hinanden. Af og til vil disse korkbånd blive slidt og falde af. Man bør da opsøge sin blokfløjteforhandler og få ham/hende til at lægge nye korkbånd på fløjten.

Ved vedligeholdelse af en plastikfløjte er der langt færre regler, idet den næsten kan tåle hvad som helst. Du kan skylle den igennem med vand hvis du vil så længe der ikke er tale om kogende vand, som vil ødelægge plasten. En plastikblokfløjte har heller ikke godt af kulde/varmeshock, idet det kan ødelægge plasten. Man bør tørre plastikblokfløjten af indvendig, når man synes den trænger. Det er bedst at tørre den af med fnugfrit stof, men køkkenrulle kan også godt gå i en snæver vending. En plastikblokfløjte er kort sagt meget hårdfør, hvilket dog ikke bør føre til direkte misligehold af den. En plastblokfløjte skal ikke spilles til og kan godt deles af flere mennesker. Hvis en plastikblokfløjte deles af flere bør man imidlertid være meget grundig med hygiejnen for brugernes skyld.


Links.


Nicholas S. Lander's Recorder Homepage.

Denne engelske side er en af de mest omfattende og grundige blokfløjtesider på nettet og bestemt et besøg værd.


Scandinavian Brass and Woodwind

Scandinavian Brass and Woodwind ligger i København og er den blokfløjteforhandler jeg oftest har brugt. Jeg har kun haft gode oplevelser i forbindelse med denne forhandler.


i.K. Gottfried

En blokfløjteforhandler i København som jeg også er begyndt at bruge. Jeg har også kun haft gode oplevelser i forbindelse med denne forhandler.For at kontakte mig skriv til:
Quill Dragon