DDK: A*B*D*E*F*G*H*I*J*K*L*M*N*O*P*R*S*T*U*V*Å

Den Danske Koralbog (1954)


281 Man siger, livet har bange kår Thorvald Aagaard 1932
282 Maria hun var en jomfru ren Joachim a Burck 1594
283 Med fred og fryd jeg farer hen Johann Walter 1524
284 Med sorgen og klagen hold måde! Du mindes Th. Laub 1918
285 Midt igennem nød og fare Th. Laub før 1900
286 Midt i livet er vi stedt Førreform. processionssang/Weisse 1524
287 Mindes vi en fuldtro ven J.P.E. Hartmann 1860
288 Min død er mig til gode Melchior Vulpius 1609
289 Min Gud befaler jeg min vej Thomas Kingo 1699
290 Min Gud, jeg gammel er og grå Thomissøn 1569
291 Min Jesus er for mig Hannover 1646
292 Min Jesus, lad mit hjerte få Johannes Crüger 1653
293 Min mund og mit hjerte Ludvig Mathias Lindeman 1863
294 Min mund og mit hjerte Thomas Laub 1917
295 Min sjæl, du Herren love Hans Kugelmann 1540
296 Min sjæl, hvi vil du græmme dig Tysk folkevise ca. 1560/Thomissøn 1569
297 Min største hjertens glæde Tysk verdslig 1545/Walter 1552
298 Mit hjerte altid vanker Carl Nielsen 1919
299 Morgenstund har guld i mund Chr. Barnekow 1856
300 Morgenstund har guld i mund Thomas Laub 1916
301 Mægtigste Kriste, menighedens herre Friedrich Ferdinand Flemming 1811
302a Mæt min sjæl, o Jesus sød Førreformatorisk/Horn 1544
302b Mæt min sjæl, o Jesus sød Senere traditionel form

Til tops

303 Naglet til et kors på jorden Norsk folkemelodi 1922
304 Nat, søvn og slum og seng far vel Johann Schop 1654
305 Naturen holder pinsefest A.P. Berggreen 1844
306 Nu bede vi den Helligånd Førreform. leise/Walter 1524
307 Nu blomstertiden kommer Tysk folkevise/Nürnberg 1535
308 Nu fryde sig hver kristen mand Nürnberg 1524
309 Nu kom der bud fra englekor H.O.C. Zinck 1801
310 Nu rinder solen op af østerlide Johann Schop? 1642
311 Nu rinder solen op af østerlide H.O.C. Zinck 1801
312 Nu ringer alle klokker mod sky C.E.F. Weyse 1837
313 Nu sol i øst oprinder mild Carl Nielsen 1919
314 Nu står jeg op i Herrens navn Johannes Crüger 1640
315a Nu takker alle Gud Johannes Crüger 1647
315b Nu takker alle Gud Senere traditionel form
316 Nu titte til hinanden C.E.F. Weyse 1837
317 Nu velan, vær frisk til mode Johann Schop 1642
318 Nu vil vi sjunge og være glad Thomas Laub 1881
319 Nu vågne alle Guds fugle små C.E.F. Weyse 1837
320 Nærmere, Gud, til dig Lowell Mason ca. 1850
321 Når i den største nød vi stå Lyon 1547
322 Når mit øje Thomas Laub 1915
323 Når mørket jorden blinder Efter katolsk valfartsmelodi 16. årh.?
324 Når syn og hørelse forgår Weisse 1531
325 Når tid og time er for hånd Frankfurt 1569

Til tops

326 O du Guds Lam Thomas Laub 1888
327 O du Guds Lam uskyldig Erfurt 1542
328 O du min Immanuel August Winding 1882
329 O du min Immanuel Johannes Crüger 1653/Laub 1902
330 O du store sejervinder Herrnhut ca. 1740
331 O Gud, du ved og kender Genève 1542
332 O Gud, fornuften fatter ej Klug 1533
333 O, Gud ske lov, det hjemad går A.P. Berggreen 1849
334 O, Gud ske lov til evig tid (Arrebo 1627)/Kingo 1699
335 O, havde jeg dog tusind tunger J.B. König 1738
336 O Helligånd! mit hjerte Svensk melodi 1859
337 O Helligånd! mit hjerte Thomas Laub 1918
338 O Herre Jesus, mit levneds lys Leipzig 1625
339 O Herre, kommer sorgens stund hernede Thomissøn 1569
340 O Herre Krist! dig til os vend Görlitz 1648
341 O hjertekære Jesus Krist Schumann 1539
342 O Jesus, hør mig for din død Thomissøn 1569
343 O, kommer hid dog til Guds søn Tysk folkevise/Nürnberg ca. 1530
344 O kristelighed Ludvig Mathias Lindeman 1862
345 O kristelighed Thomas Laub 1900
346 O, lad din Ånd nu med os være Henrik Rung 1857
347 Om alle mine lemmer Tysk folkevise/Erfurt 1524
348 Om Himmerigs rige vi tales ved Nederlandsk psalter 1540/Thomissøn 1569
349 Op, al den ting, som Gud har gjort Böhmisk melodi 1549
350 Op, alle folk på denne jord Heinrich Schütz 1628
351 Op, alle, som på jorden bor Nikolaus Herman 1554
352 Op dog, Sion, ser du ej Førreform. hymne/Erfurt 1524
353 Op dog, Sion, ser du ej J.P.E. Hartmann 1860
354 Op, I kristne, ruster eder! Joachim Neander 1680
355 Op, I kristne, ruster eder! Tysk visemelodi ca. 1800
356 Op, min sjæl, thi sol er oppe J.A. Freylinghausen 1704
357 Opstanden er den Herre Krist Førreform./Weisse 1531
358 Op, thi dagen nu frembryder Niels W. Gade 1852
359 Op, thi dagen nu frembryder Thomas Laub 1917
360 Op til Guds hus vi gå Knud Jeppesen 1951
361 Op! Våg og bed Mainz 1628
362 O store Gud, din kærlighed Strassbourg 1525

Til tops

363a På Gud alene H.O.C. Zinck 1801/Laub 1902
363b På Gud alene Zincks originalform
364 På Jerusalem det ny Henrik Rung 1859
365 Påskeblomst! hvad vil du her? Carl Nielsen 1910?
366 Påskemorgen slukker sorgen Thomas Laub 1917
367 Påske vi holde Thomas Laub 1917

Til tops

These pages are a modified mirror image of Svend Christiansen's impressive midi homepage version of the DDK,
which he so generously shared for free with the rest of the world. Thank you Svend. In a world of greed generosity is a rare gift.