Bennys Uofficielle Badekar
DAGNY:
Jytte Abildstrøm
BLÆKSPRUTTEN:
Peter Belli
SØRØVER (UDEN TRÆBEN):
Peter Bentzon-Goldschmidt
HUMMERDRENGEN:
Otto Brandenburg
SØRØVER (MED TRÆBEN):
Poul Dissing
BENNYS MOR:
Jytte Hauch-Fausbøll
BENNY:
Bo Jakobsen
HALETUDSEN:
Jesper Klein
ORNITOLOGEN:
Rolf Krogh
BENNYS FAR:
Rolf Krogh
KONTROLLØRKRABBEN:
Christian Siewert
BUH & BÆH:
Christian Siewert
HAVFRUERNE:
Aya, Maia & Trille
PIGEN MED FISKENETTET:
Bo Jakobsen?


Kommentar:
Jævnfør "Bennys Badekar" CD'en ved vi med sikkerhed hvem der spillede Benny, Haletudsen, Blæksprutten, Sørøver, Sørøver, Hummerdrengen, Havfruerne, Krabben og Bennys mor. Vi ved således, at det var Poul Dissing og Peter Bentzon-Goldschmidt, som spillede de to skeletter. Vi imidlertid ikke med sikkerhed hvem, som spillede henholdsvis styrmanden (det skelet med træben) og kaptajnen (det skelet uden træben). Mit gæt er, at det er Poul Dissing, som spiller styrmanden og Peter Bentzon-Goldschmidt, som spiller kaptajnen. Begge stemmer er manipulerede, men jeg synes alligevel, at styrmandens skingre stemme lyder hen ad Poul Dissing nu når man ved, at det kunne være ham. Lyt særligt til den passage hvor han siger "Ihhh du gør mig ked af det".

Jævnfør samme CD ved vi også, at Christian Siewert spiller kontrollørkrabben, men om han også lægger stemme til Buh og Bæh er uvist. Jeg har ikke noget at have det i, men mit gæt er, at Buh og Bæhs stemmer består af Christian Siewert stemme i forvrænget udgave. At Aya, Maia & Trille indtaler havfruerne Cecilie, Emilie og Umulie er der jævmfør CD'sn ingen tvivl om, men hvem der indtaler hvem er uvist og hvem Aya, Maia & Trille egentlig er og om det er deres rigtige navne eller om der er tale om kunstnernavne er lige så ukendt. IMDb mener imidlertid, at Trilles rigtige navn er Bodil Nielsen. I så fald er der tale om den danske musikker Trille, som er kendt for megen god og ofte protesterende musik og sang. Jeg tilslutter mig dette gæt, i det jeg finder det giver god mening. Trille er jo sanger. IMDb har imidlerid ikke noget forslag til hvad Ayas og Maias rigtige navne er.

Nuvel, vi står nu tilbage med fire figurer: Dagny, Pigen med fiskenettet, Ornitologen og Bennys far Orla. Disse fire figurer er skåret helt ud af CD'ens handlingsforløb. Derfor kan vi ikke direkte på baggrund af CD'en vide hvem der spillede disse figure. Vi kan imidlertid bruge udelukkelsesmetoden. På listen over folk som har indtalt stemmer i filmen og som ikke findes på CD'ens rolle liste over indtalere finder vi: Jytte Abildstrøm og Rolf Krogh. Disse to må altså have indtalt roller, som ikke er med på CD'en. Med Jytte Abildstrøm er det ikke svært at gætte, da man tydeligt kan høre, at Dagny indtales af en anden person end hende, der indtaler Bennys mor. Derfor må det være Jytte Abildstrøm, som indtaler Dagny (Dette støttes yderligere af Berlingske Tidendes anmeldelse nr. 2). Da både Ornitologen og Bennys far er mænd og ikke med på CD'en må det være Rolf Krogh, som er stemmen bag disse figurer. Pigen med fiskenettet er lidt sværere, at gætte. Det lyder umiddelbart som om det er et barn, der har indtalt hende. Derfor er det mit gæt, at der er tale om Bo Jakobsens stemme i en forvrænget udgave.