SALIKON


Danske Sider

Blokfløjten

Midi

Virtua Fighter 2 - PC Version

Bennys Badekar

Den Danske Koralbog 1954 (Salmebog) i MIDI-format

"Hur föds ett ord? Jag minns en på sätt och vis liknande händelse som ligger fyra, fem år längre fram i tiden. Vid skrivbordet satt jag och målade med olikfärgade kritor ett papper som jag först rutat in. "Vad ritar du?" frågade Astrid. "Ett Salikon", svarade jag och skrev in SALIKON i rutorna. "Jaha", sa Astrid och förstod omedelbart vilken förunderlig sak som ett Salikon egentligen är. Det blev till ett mystiskt papper, ett trollpapper med underliga inneboende egenskaber, något av Graal och Aladdins lampa - kort sagt ett Salikon.""How is a word born? I remember a situation, which lies four, five years further ahead in time and which in many respects is similar. I was sitting at the desk, drawing with crayons of different colours on a piece of paper, which I had first divided into squares. "What are you drawing?" asked Astrid. "A Salikon" I replied and wrote SALIKON in the squares. "I see" said Astrid and understood immediately what a wondrous matter a Salikon really is. It became a mysterious piece of paper, a magical piece of paper with strange innate qualities in the way of the Grail and Aladdin's Lamp - or in short a Salikon."Ericsson, Gunnar. 1992. Den siste prästgårdsbonnen. Fyre Syskon Berättar.
Sverige : Boa i Näs.


Salikon's Host:
Surftown
English Pages

The Clearing (Ultima related)

The Quill Engine

Loom

Planescape : Torment

Virtua Fighter 2 - PC Version

Tiggy Frame

Wu Tai Chi Chuan - The Names of the Movements (Web Edition)

Bud Redhead - The Time Chase